Đầu tưới lan

Đầu tưới lan tưới đều cho lan. Nước phun mịn và dạng sương, tăng độ ẩm và nước mịn cho khu trong lan

Showing all 4 results