Đầu tưới gốc cây

Đầu tưới gốc cây cho hệ thống tưới cây tự động. Tưới nước tiện loại cho các cây to và cần tưới gốc

Xem giỏ hàng “Béc tưới cây 8 cánh GF 6246” đã được thêm vào giỏ hàng.

Showing all 10 results