Đầu tưới cây phun sương

Đầu tưới phun sương, tưới nước mịn và đều giúp tản nhiệt và tưới mịn đều trên lá cây. Tưới lan, tưới rau mần, tưới mát ,…

Showing all 4 results