Đầu tưới cây nhỏ giọt

Đầy tưới cây nhỏ giọt giải pháp cung cấp nước vào vùng rễ cây hoạt động theo đúng yêu cầu nước của cây trồng. Phương pháp tưới nhỏ giọt không chỉ tiết kiệm điện năng tiêu thụ

Xem giỏ hàng “Đầu tưới nhỏ giọt GF6345” đã được thêm vào giỏ hàng.

Showing all 6 results