Đầu tưới cây 8 cánh

Đầu tưới cây 8 cánh dùng để tưới cho các chậu cây nhỏ, các khay rau mầm, bồn hoa… Đầu tưới cây 8 cánh điều chỉnh được lưu lượng và độ bao phủ

Showing all 4 results