Timer điều khiển tưới tự động

Bộ điều khiển tưới cây tự động điều khiển tưới theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ lập lại. Hệ thống hoàn toàn tự động

Xem giỏ hàng “Bộ hẹn giờ tưới cây tự động Elgo WT-068” đã được thêm vào giỏ hàng.

Showing all 5 results