Timer điều khiển tưới tự động

Bộ điều khiển tưới cây tự động điều khiển tưới theo thời gian thực hoặc theo chu kỳ lập lại. Hệ thống hoàn toàn tự động

Xem giỏ hàng “Bộ Điều Khiển Tưới Tự Động Claber 8428” đã được thêm vào giỏ hàng.

Showing all 5 results